Jak zgłosić błąd na stronie

Aby zgłosić błąd na stronie, swoją sugestię lub propozycję, musisz się zarejestrować, a następnie kliknąć w link ZGŁOŚ BŁĄD.

Wypełnij rzetelnie wszystkie pola i dokładnie opisz problem lub swoją propozycję.

Topic – Jest to kategoria zgłoszenia.

Priority – czyli priorytet głoszenia.

Status – Wszystkie nowe zgłoszenia mają status Otwarty

Jak zauważysz, nie będziesz miał możliwości przypisania zgłoszeniu tych pól. To wybiera administrator podczas przeglądu dodanego zgłoszenia podczas jego akceptacji.

Wypełnij resztę wymaganych pól. Adres email podawany w zgłoszeniu służy jedynie w celu ewentualnego kontaktu związanego ze zgłoszeniem i nie będzie wykorzystany w innym celu.

Zgłoszenie twoje pokarze się po akceptacji jego przez administratora.